De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Gezonde Wijk (deelconcept 7Klapper)

Verwijzingen:

Het project

Gezondheidsproblemen ontstaan steeds vaker door een combinatie van een ongezond voedingspatroon en te weinig beweging. Via diëten, sportprogramma’s en allerhande vormen van voedings- en gezondheidsvoorlichting wordt geprobeerd dit proces te keren. Maar ondertussen ontwikkelt de leefomgeving zich in een heel andere richting: die prikkelt steeds minder tot bewegen en tot andere voedingspatronen. Het project Gezonde Wijk is erop gericht de alledaagse leefomgeving zó anders in te richten dat deze juist wél stimuleert tot gezonde leefstijlen.

Het project Gezonde Wijk zoekt naar oplossingen om de directe leefomgeving gezond(er) te maken. Het is bewezen dat groen in de directe woonomgeving een positieve invloed heeft op mensen. Zo zijn mensen met een groengebied in de nabijheid eerder geneigd om te gaan wandelen of hardlopen. Daarnaast heeft de beleving van groen een positieve werking op onze geestelijke gezondheid. Maar er is meer dan de aanwezigheid van groen. Er moet ook worden gekeken naar bijvoorbeeld de inrichting en de toegankelijkheid van wijken. Hiertoe werkt Innovatie Agro & Natuur samen met meerdere partijen, zoals projectontwikkelaars, gezondheidsinstellingen, kunstenaars, en architecten. Allemaal partijen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een ‘slimme wijk’ waar een gezonde leefstijl makkelijk en aantrekkelijk wordt: samen of alleen. Er wordt binnen het thema Gezonde Wijk niet alleen gekeken naar de wijk, maar ook naar de omgeving. Want in de omgeving liggen vaak aantrekkelijke mogelijkheden die nauwelijks worden benut. 

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken