De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Grasol

Verwijzingen:

Het project

Natuurorganisaties kopen graslanden aan waarop zij natuur willen ontwikkelen. Om die graslanden te verschralen worden ze frequent gemaaid. Dat maaisel wordt nu beschouwd als een restproduct, en soms moet zelfs betaald worden om het te verwerken.

In Grasol gaan we ervan uit dat het maaisel een bron van duurzame energie is. Die bron kan worden vrijgemaakt door het gras via een proces van pyrolyse om te zetten in olie.

Stand van zaken

Samen met onder andere Staatsbosbeheer (SBB) en de Nationale Investeringsbank is inmiddels een haalbaarheidsstudie gedaan in de vorm van een economische gevoeligheidsanalyse. Conclusie daarvan is dat pyrolyse van natuurgras op termijn een gezonde onderneming oplevert. Knelpunten vormen echter, zeker in de opstartfase, de initiële financiering en de risico’s van tijdelijk niet werkende apparatuur.
SBB heeft aangegeven samen met anderen een proefinstallatie te willen bouwen als praktijkexperiment waarbij 17.000 ton natuurgras wordt omgezet in 7.000 ton olie. Er is gekeken hoe die proef het best vormgegeven kan worden. Punt van aandacht is ook het gebruik van Grasol. Naast bijstoken in energiecentrales kan het product wellicht gebruikt worden als vervanger voor het in Nederland inmiddels verboden houtconserveringsmiddel carbolineum.

Plannen

Er is in toenemende mate belangstelling voor het project. Het idee heeft ook een nominatie voor het Ei van Columbus gekregen. Desondanks blijkt het lastig om de financiering rond te krijgen. Er zal daarom verder worden gezocht naar financieringsvormen waarmee het project kan worden gerealiseerd.

Partners

  • BTG (een bedrijf voor innovatieve technologie), DCO (Duurzame Chemische Ontwikkeling) (inmiddels opgeheven)
  • NIBConsult B.V. (Nationale Investeringsbank)
  • Staatsbosbeheer
 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken