De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Zilte Proeftuin

Verwijzingen:

Het project

Klimaatverandering en zeespiegelrijzing zullen niet alleen een hogere druk uitoefenen op de veiligheid van de Nederlandse kust en rond de rivieren, maar zullen op veel plaatsen onvermijdelijk leiden tot een toenemende verzilting.

Er is een transitie nodig van het huidige vechten tegen verzilting naar meegaan met en het benutten van de kansen die door de verzilting ontstaan. Een belangrijke speler hierbij is de landbouw. De zoetwatervoorziening voor deze sector zal op veel plaatsen fysiek, financieel en maatschappelijk haar grenzen bereiken.

Verzilting kán ook perspectieven bieden. De verzilte gebieden kunnen worden benut voor diverse functies.
De Zilte ProefTuin is een hiervoor ontwikkeld project. Het is de uitwerking van een duurzame ontwikkelingsstrategie gebaseerd op een balans tussen landschap, water en economie. De productie van zilte gewassen boort nieuwe markten aan; het landschap creëert nieuwe vormen van recreatie. Het is ook letterlijk een proeftuin. Het maakt de verbanden tussen (zilt) water, productie, voedsel en landschap zichtbaar, voelbaar, proefbaar en genietbaar. Op een duurzame, innovatieve wijze wordt er geëxperimenteerd met de teelt van zilte gewassen (tuin) en wordt de afname (proef) van zilte gewassen gecommuniceerd aan een breed publiek (particulieren, bedrijven en overheden), zoals door een restaurant op locatie. De Zilte ProefTuin is daarmee een platform voor anders denken over een duurzame ontwikkeling van zilte gebieden, gericht op ondernemers en publiek.

Succesvolle uitvoering is een promotie om het project op meer plaatsen te realiseren. Daarbij kan de focus verschillend zijn, naar gelang de mogelijkheden en kenmerken van de locatie en de wensen en behoeften in de regio.

Tevens is verkend waar de mogelijkheden liggen voor de realisatie van een Zilte ProefTuin. Dit leidt tot kansenkaarten op basis van verzilting, gastronomie, recreatie, partijen en organisatie.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Er zijn geen contactpersonen gevonden voor dit project..

Nieuws over dit project:

04-2010 Ondernemers voor een Zilte ProefTuin Zeeland

06-2008 - Zilte Proeftuin locaties in beeld

Historie Zilte Proeftuin

Rapporten & Voortgangsrapportages:

Zilte ProefTuin

Commerciële analyse van het concept 'Zilte ProefTuin'

Conceptwijzer 'Een Zilte ProefTuin'

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken