De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Mariene Parken

Verwijzingen:

Het project

In ‘Mariene Parken’ vindt productie plaats van aquatische biomassa (wieren, schelpdieren, vissen), op een duurzame wijze en met mogelijke functiecombinaties, bijvoorbeeld met windparken.

In 2011 hebben 2 consortia, die mede door Innovatie Agro & Natuur zijn geïnitieerd, een haalbaarheidsstudie in het kader van SBIR afgerond. Betrokken partijen zijn o.a. Hortimare, Eneco, Ecofys en ECN. De resultaten zijn gepresenteerd in november 2010 tijdens een door Innovatie Agro & Natuur georganiseerde workshop. Beide consortia hebben vanuit SBIR middelen voor het vervolg gekregen. Daarmee is dit project voldoende verankerd bij partijen die dit gezamenlijk kunnen verwezenlijken. De betrokkenheid van Innovatie Agro & Natuur bij dit project is beëindigd.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken