De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

InnoFisk

Verwijzingen:

Het project

Aquacultuur wordt als mogelijk antwoord gezien op de bedreiging van de visstand. Er wordt echter aan voorbij gegaan dat voor de teelt van vis, schaaldieren en kreeftachtigen ook weer eiwitbronnen en visolie nodig zijn.

Het project ‘InnoFisk’ is oorspronkelijk gelanceerd vanuit het idee om visteelt te bedrijven aan boord van een op zijn plaats gefixeerd gesloten systeem (een niet-varend schip of een drijvende container). Immers: voer niet werkelijk landgebonden activiteiten ook niet op het land uit want land is schaars. Gaandeweg is het project zich steeds meer op de kernproblemen van een duurzame aquacultuur gaan richten: uitgangsmateriaal en voer. Daarmee raakt dit project ook de eiwittransitie. Een specifiek onderdeel van dit project is zich gaan richten op het redden van de paling.  

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken