De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Agropower

Verwijzingen:

Het project

Kern is de omslag binnen de landbouw van grootverbruiker van energie naar producent van energie.

Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is dat de landbouw direct stroom levert aan eindgebruikers, zonder tussenkomst van de reguliere energiebedrijven.

Stand van zaken

In 2006 heeft Innovatie Agro & Natuur samen met Courage en SIGN opdracht gegeven om nieuwe afzetmogelijkheden voor door agrariërs opgewekte stroom te onderzoeken. Dit kan zowel stroom uit biogasinstallaties zijn (afkomstig van veehouders, akkerbouwers) als van WKK’s (warmtekracht koppelingen) uit de glastuinbouw. In samenwerking met de nieuwe WKK Coöperatie Glastuinbouw zijn in 2006 rekenmodellen ontwikkeld.
Vanwege het afschaffen van de Mepsubsidies voor duurzaam opgewekte stroom is het noodzakelijk om de bij de stroomproductie vrijkomende warmte eveneens waarde te geven. Dit is mogelijk door co-siting, bijv. alcoholdestillatie in combinatie met mestvergisting en stroomopwekking. Een spin-off van dit project Agro Power is dat nu minimaal twee commerciële partijen aan de slag gaan met het direct vermarkten van stroom van tuinders en akkerbouwers aan afnemers (zonder tussenkomst van de energiebedrijven).

Plannen

De activiteiten op het gebied van de energiehandel zijn al opgepakt door de markt. In 2007 kan de stap naar de praktijk plaatsvinden door op locaties zoals Agriport A7 of glastuinbouwgebied Emmen te onderzoeken wat de financiële haalbaarheid is van de concepten voor co-siting.

Partners

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

P.T. (Peter) Oei

Nieuws over dit project:

10-2006 - Ger Vos nam deel aan Top Bestuurders Meeting

Rapporten & Voortgangsrapportages:

Voortgangsrapportage Energieprojecten

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken