De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Waardevolle Grondstoffen uit Planten (SIGN)

Verwijzingen:

Het project

De te bereiken omslag is die van goedkope bulkproducten naar hoogwaardige ingrediënten. Gesloten kassen bieden uitstekende mogelijkheden om onder geconditioneerde omstandigheden en afgesloten van omgevingsinvloeden, hoogwaardige grondstoffen te leveren.

Een voorbeeld is de productie van natuurlijke kleurstoffen, die met behulp van membraantechnologie gezuiverd worden.

Actualiteiten

SIGN heeft een paar jaar geleden de mogelijkheden voor de productie van farmaceutische eiwitten gescreend. Die bleken slechts beperkt aanwezig. Het onderwerp wordt nu opnieuw, maar dan breder, opgepakt, kijkend naar tal van nieuwe ontwikkelingen op Life Science gebied.

Historie

In 2007 zal worden verkend welke gewassen kansen bieden voor grootschalige productie in kassen, met de potentiële toepassingen in de farmacie als vertrekpunt.

Partners

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

P.T. (Peter) Oei

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken