De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Toegevoegde Waarde door Communicatie

Verwijzingen:

Het project

Toegevoegde waarde wordt op de langere termijn steeds minder bepaald door het product, maar steeds meer door exact het juiste product op exact het juiste moment, op exact de juiste plek, in exact de juiste hoeveelheden te leveren. Dit stelt veel eisen aan de organisatie van het cluster, maar zeker ook aan de communicatie binnen het cluster.

Er is weliswaar een veelheid aan automatisering, maar de gebrekkige samenhang belemmert eerder een optimale cross-chain communicatie, dan dat deze die bevordert. De kernvraag voor dit project is: gelet op middel en lange termijn marktontwikkelingen, welke organisatorische en/of technologische doorbraken zijn nodig om de markt in 2020 optimaal te bedienen?

Stand van zaken

Nog te starten.

Plannen

In 2007 zal gestart worden met verkenning en visieontwikkeling, die de basis moet vormen voor het ontwikkelen van concepten.

Partners

-
 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken