De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Veehouderij zonder soja (Courage)

Verwijzingen:

Het project

Soja is een belangrijke grondstof van veevoer. Tegelijkertijd is soja niet onomstreden. Het is relatief duur, een belangrijke bron van fosfaat- en stikstofvervuiling en in toenemende mate genetisch gemanipuleerd. Bovendien krijgt de teelt van soja een steeds slechtere naam vanwege ontbossing, afname van biodiversiteit, erosie en verdrijving en uitbuiting van kleine en landloze boeren in Zuid-Amerika.

Het gebruik van soja is een doorn in het oog van veel maatschappelijke organisaties. Zij houden de zuivelindustrie als ‘regisseur van een belangrijke eiwitketen’ mede verantwoordelijk. De Nederlandse melkveehouderij heeft dus genoeg redenen op zoek te gaan naar verantwoorde vervangers van soja. Hoe kunnen we de eiwitkringloop op lokaal niveau sluiten? Innovatie Agro & Natuur en Courage werken aan twee projecten voor het vervangen van soja. Ten eerste het raffineren van gras waarbij laagwaardig eiwit wordt opgewerkt tot hoogwaardig krachtvoereiwit (met structuurrijke vezel en mineralenrijk perssap als bijproducten). En ten tweede de productie van eiwit onder de naam ‘Susteïne’ (sustainable proteïn) uit biogas. (dit project is wegens gebrek aan economisch perspectief gestopt).

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Zie ook de website van Courage.

Partners

  • Easthouse Business Solutions BV (Rolde): Nico Oosterhuis
  • Departement Huishoud- en Consumentenstudies, Wageningen UR: Gerda Casimir (AMC coördinator)
  • Stichting Courage (Utrecht): Carel de Vries
 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken