De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Celebrate Food/Lazuur

Verwijzingen:

Het project

Celebrate Food heeft als doel om consumenten en producenten op de marktvloer nader tot elkaar te brengen om te bewerkstelligen dat:

  • een meer vraaggestuurd aanbod ontstaat met behoud van 'just in time delivery' via producentencoöperaties;
  • zich een vorm van consumentenparticipatie ontwikkelt (consumenten als vennoten);
  • er meer bereidheid bij de consumten gaat komen om een redelijke prijs te betalen voor een goed product (fair share);
  • er meer regionale en seizoensgebonden producten worden gebruikt (vanwege hun versheid en kleine ecologische 'footprint');
  • consumenten gemakkelijker bewust kiezen voor veilige, gezonde en verantwoord geproduceerde voeding.

Binnen dit project wordt ingezet op kleine spelers die essentieel zijn om de leefbaarheid van kleinere woonkernen voor de toekomst te kunnen behouden. Welke businessmodellen komen tegemoet aan deze doelstellingen, en wat is nodig om deze in de praktijk te brengen?

Een van de ontwikkelde businessmodellen is de Lazuur Food Community. Lazuur is een samenwerkingsmodel dat lokale, duurzame en eerlijke productie, handel en consumptie bevordert en onderlinge banden tussen consumenten, winkeliers en producenten versterkt. Lazuur speelt in op de groeiende en urgente maatschappelijke vraag naar verduurzaming van de foodretail door zich als circulaire (i.p.v. lineaire) voedselketen te organiseren. De eerste Lazuurmarkt is in de zomer van 2012 geopend in Wageningen.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken