De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Kennisassimilatie (Space Academy II)

Verwijzingen:

Het project

Centraal staat hier de vraag hoe je workshops en andere momenten van kennisoverdracht zodanig organiseert dat derden er in hun praktijken echt wat aan hebben. Het is daarmee ook nauw verbonden met het thema ‘Professionaliseren door Leren’.

Uitgangspunt is de gedachte dat mensen geholpen moeten worden om nieuwe informatie te vertalen naar eigen, nieuw handelen. Pas dan ontwikkelen ze nieuwe kennis. Samen met Habiforum en andere partijen creëren we gaandeweg een aanpak om dat voor elkaar te krijgen.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 
Domein: Natuur, landschap en ruimte

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Ir. N.J. (Nico) Beun

Nieuws over dit project:

06-2008 - Space Academy II?

Historie Space Academy

Rapporten & Voortgangsrapportages:

Kennisassimilatie

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken