De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Innerlijke Ruimte ∞ Buitenruimte

Verwijzingen:

Het project

Inzicht uit dit project leert dat een andere ruimtelijke ordening met meer ruimte die we in onszelf ervaren, leidt tot een andere kijk op fysieke ruimte.

Basisgedachte in het boek is dat er een koppeling bestaat tussen de ruimte die we in onszelf ervaren en de manier waarop we de fysieke buitenruimte zien en inrichten. Dit inzicht brengt nieuwe mogelijkheden en verantwoordelijkheden met zich mee. Wat kunnen deze inzichten betekenen voor de ruimtelijke inrichting in de 21ste eeuw en wat betekent dit voor een andere opzet van ons ruimtelijke ordeningsysteem? Het boek is geschreven en samengesteld door Gaston Remmers.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken