De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Streekstations

Verwijzingen:

Het project

Als er één plek is waar de jachtigheid van het moderne bestaan zichtbaar wordt, dan is het de snelweg. Alle uitgangsvormen van het snelle leven komen daar bij elkaar: hoge mobiliteit, rusteloosheid, uniforme consumptiepatronen, vervlakking. De interesse voor de omgeving, die steeds anoniemer wordt, vervaagt. De zorg voor de kwaliteit van het landschap langs de snelweg verdwijnt. De klacht over de verrommeling van de omgeving is algemeen.

Innovatie Agro & Natuur heeft dit patroon de afgelopen jaren willen doorbreken door het project Streekstations te ontwikkelen. Streekstations bieden een tegenwicht tegen de jachtigheid van de snelweg, door juist langs die snelweg aandacht voor het platteland te vragen. Mensen krijgen de kans om hier letterlijk even stil te staan en het landschap te ervaren. Zij dragen bij aan behoud en beheer van karakteristieke (agrarische) cultuurlandschappen door producten uit het landschap te eten en te kopen en door gebruik te maken van voorzieningen om het landschap per fiets, te voet of per kano te verkennen. Ze vormen zo een impuls voor de economie, het welzijn, het milieu en het landschap. Het is een samenspel waar iedereen wint: van boeren en verwerkende producenten tot bewoners, weggebruikers en niet te vergeten het landschap zelf!

De belangrijkste elementen van een Streekstation zijn:

  • Het bevindt zich langs de snelweg en is zeer toegankelijk.
  • Meer dan de helft van de productomzet komt uit een gebied met een straal van 40 à 50 km (de regio).
  • De consument komt via de producten in contact met de regio.
  • Boeren en verwerkende vakmensen zijn direct betrokken.
  • Het bevordert duurzame landbouw in het achterland.
  • Het levert een bijdrage aan de diversiteit en kwaliteit van het landschap.

Na jaren van plannen maken, locaties zoeken, partners vinden en draagvlak verkrijgen, gaat het eerste Streekstation worden gebouwd aan de A27 tussen Houten en Nieuwegein: het Streektransferium Linieland. 
arc2_305_streektransferium_a27_

De planning is dat in 2014 de eerste paal de grond in gaat. De gemeenten Houten en Nieuwegein zijn enthousiast en zijn druk bezig om het bestemmingsplan aan te passen. De provincie Utrecht en Rijkswaterstaat staan achter de plannen. Het bedrijf HaJé Restaurants wil investeren in het te bouwen Streektransferium en wil dit vervolgens gaan exploiteren. De Enveloppencommissie Linieland draagt € 1 miljoen bij aan de inrichting van het gebied rondom het Streektransferium en vanuit het rijk is een impuls gegeven door de Mooi Nederland Prijs toe te kennen ter waarden van € 795.000. Ten slotte wil ook de ANWB actief gaan deelnemen door het Streektransferium te promoten bij haar leden.

Voor Innovatie Agro & Natuur is hiermee het project Streekstations afgesloten. Het is nu aan de partijen in het gebied om het eerste Streekstation te realiseren. Hopelijk vormt dit een inspiratiebron voor anderen om dergelijke Streekstations ook te realiseren langs snelwegen bij hun in de buurt.

Om het innovatieproces rond het projectt Streekstations te illustreren heeft Innovatie Agro & Natuur de HKU opdracht gegeven om een film te maken. Deze film brengt op vrolijke, herkenbare en wijze een aantal innovatiefases in beeld en is ook illustratief voor andere innovatieprocessen.

 

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken