De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Waardenpas

Verwijzingen:

Het project

In discussies over verduurzaming van landbouw en voedsel komen we niet verder dan vast te stellen dat er een spanning is tussen burger en consument ("de burger wil verantwoorde producten, maar koopt de consument die ook?"). Terwijl we weten hoe lastig het is om die inspanning inzichtelijk en hanteerbaar te maken voor de mensen zelf.

Met behulp van de Waardenpas stellen mensen hun eigen profiel op en leggen die naast de informatie die bekend is over een product, bijvoorbeeld de herkomst, de productiemethode, de milieubelasting, enzovoort. Vervolgens geeft de Waardenpas aan in hoeverre het product matcht met het waardenprofiel van de consument. De Waardenpas maakt het daarmee voor consumenten gemakkelijk om een voor henzelf moreel verantwoorde keuze te maken bij hun aankopen. Met een Waardenpas zien mensen in welke mate die spanning ook voor hen zelf geldt en wat zij er aan kunnen (en willen!) doen. Een Waardenpas individualiseert daarmee een dilemma dat nu nog blijft steken in abstracties en morele appèls.

Het project Waardenpas wordt najaar 2012 geïntegreerd in de Superwijzer, een initiatief van Varkens in Nood, maar nu voortgezet door de nieuwe stichting QuestionMark. De eerste beschikbare versie in de vorm van smartphone app is gericht op vlees- en zuivelproducten en biedt nog weinig mogelijkheden voor interactie met de gebruiker. In een volgende versie wordt het aantal producten uitgebreid en de criteria waarmee producten vergeleken worden. Tevens wordt er gewerkt aan een online community waardoor gebruikers zelf ook informatie kunnen gaan toevoegen. Op deze manier ontstaat een actieve consumentengroep die een bewuste afweging maakt bij de keuze van voedsel.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken