De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Samen goed eten

Verwijzingen:

Het project

Samen goed Eten is de parapluterm voor een benadering die beoogt onze geïndividualiseerde eetcultuur te doorbreken. Het is de ambitie om concepten te ontwikkelen waarin ruimte ontstaat voor de meerwaarde van samen eten.  We kijken goed naar praktijkvoorbeelden waar Samen Goed Eten wél van de grond komt: wat kunnen we leren van die goede uitzonderingen om te zorgen dat Samen Goed Eten overal de regel wordt?

Mede voortbouwend op het succes van Smaaklessen kiezen we hierbij voor de eetcultuur op basisscholen. En dan in het bijzonder voor de lunch omdat dit het moment is waarop veel kinderen aan hun lot overgelaten worden én er zoveel kansen liggen om de sociale, pedagogische en voedingskundige merites van een gezamenlijke lunchmaaltijd te benutten. Nederland is een van de weinige landen in Europa waar schoolmaaltijden niet standaard zijn. Een gevolg is dat een grote groep basisscholieren niet of slecht gevoed de schooldag doorbrengen.
De opgave die we ons gesteld hebben is om het belang van Samen Goed Eten bij zoveel mogelijk scholen te agenderen, én te laten zien wat ouders, leerkrachten en bestuurders kunnen doen (veel) om op hun eigen school een lunchcultuur te realiseren. 

Actualiteiten

Voor een schematisch overzicht van het wat, waartoe, wie en hoe van dit project kunt u hier hier een mindmapje downloaden. Dit mindmapje verversen wij regelmatig.
Over de aanpak die wij hebben gevolgd bij dit project is een boekje verschenen: Samen goed eten - een betere eetcultuur op basisscholen. Dit boekje maakt deel uit van een publicatie met verhalen over hoe Innovatie Agro & Natuur te werk gaat.
Meer informatie, o.a. over recente ontwikkelingen vindt u bij 'Nieuws over dit project' (rechterkolom) en via de website van Samen Goed Eten.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken