De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Eten van de stad

Verwijzingen:

Het project (verkennend)

De productie van voedsel terugbrengen naar de stad. Dat is de basis van het project Eten van de Stad. Door de uitbreiding van bijvoorbeeld volkstuinen en de slimmere inrichting van nieuwbouwlocaties moet het makkelijker worden om zelf voedsel te produceren. 

Het project grijpt hiermee deels terug op de ‘Tuindorp-gedachte’ uit de jaren twintig. Hierbij moest ruimte en groen rust en ontspanning bieden aan de toenmalige (fabrieks-)arbeiders. Het huidige uitgangspunt is echter dat hier ook voedselproductie aan wordt toegevoegd. Zo is er een wooncomplex geschetst met 25 woningen in een groene nieuwbouwomgeving. In het complex bevindt zich een kassensysteem voorzien van zonnepanelen. Hierdoor kunnen de bewoners zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun voedselbehoefte. De winst van deze manier van wonen en bouwen zit in de verscheidenheid van wonen met daarnaast een lagere milieubelasting door minder transport, bestrijdingsmiddelen, enzovoort. Ook wordt hiermee tegemoetgekomen aan de toenemende vraag van kwaliteit en kleinschaligheid (‘slow food’).

Korte lijnen
Ook is er een belangrijke rol weggelegd voor boeren en producenten van streekproducten. Nu nog besluiten boeren steeds vaker om de handdoek in de ring gooien. Via het project Eten van de Stad kan er een nieuwe markt ontstaan. Door de stijgende behoefte aan kwaliteit en kleinschaligheid zouden boeren direct contact kunnen zoeken met de bewoners van een wijk. Door goed te luisteren kan de boer zelf een niche-markt creëren en direct produceren voor een wijk. Dit zorgt voor korte lijnen tussen producent en consument, een belangrijk uitgangspunt van Eten van de Stad.

Volkstuinen
Tot slot moet de volkstuin weer een prominentere plaats krijgen in de stad. Het begrip ‘volks’ tuin is eigenlijk niet echt meer van toepassing omdat tuinieren in de stad door de hoge grondprijzen een kostbare aangelegenheid is geworden. Tegenwoordig is het meer een tijdverdrijf voor welgestelde burgers en wordt er steeds minder voedsel geteeld. Om volkstuinieren toegankelijker te maken voor iedereen is uitbreiding van de volkstuinen nodig.  

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken