De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Privacy

Kies een domein

Privacyverklaring

Laatst gewijzigd: januari 2013

Deze verklaring over privacy is van toepassing op de website van Innovatie Agro & Natuur, bereikbaar op het adres http://www.innovatieagroennatuur.nl.

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt Innovatie Agro & Natuur alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet Innovatie Agro & Natuur aan de privacywetgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan : uw naam, bedrijfs- of organisatienaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens kunnen gevraagd worden wanneer u een formulier op de website invult, bijvoorbeeld om een pagina door te sturen naar iemand anders of om informatie aan te vragen.

Hoe gaat Innovatie Agro & Natuur om met uw persoonsgegevens?

Innovatie Agro & Natuur gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en (e-mail)adres invult voor het toezenden van een rapport, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere documentatie toe te zenden, tenzij dat is aangegeven. Het betekent ook dat Innovatie Agro & Natuur uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. Het College Bescherming Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op Overheid.nl.

 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken