De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Medewerkers

Ir. N.J. (Nico) Beun

Verwijzingen:

Functie: programmamanager
Aandachtsgebied: natuur, landschap en ruimte
Coördinator van het thema:: Natuur, landschap en ruimte
E-mail: n.j.beun@innonet.agro.nl
Telefoon: +31(0)70-3785929
+31(0)6-48131099

ir. Nico Beun (1956) is sinds 2002 werkzaam voor Innovatie Agro & Natuur specifiek op terrein van groene ruimte (Thema Ruimte Creëren). Na een opleiding in Wageningen (doctoraal agrarische economie) sinds 1982 actief met als rode draad vernieuwing en innovatie in/van het landelijk gebied. Eerste werkveld was het fysiek vernieuwen van het landelijk gebied: verschillende functies bij de voorbereiding en uitvoering van ruilverkavelings- en landinrichtingsprojecten (toenmalige Landinrichtingsdienst). Daarna actief binnen het Ministerie van LNV. Eerst als onderwijsvernieuwer en daarna als plattelandsvernieuwer.
Contactpersoon voor de projecten:

Knooperven

Dit project biedt de mogelijkheid twee schijnbaar onverenigbare ontwikkelingen te combineren: landschapsontwikkeling en schaalvergroting voor boerenbedrijven.

KrugerparkNL

In het project Krugerpark.nl gaan we er van uit dat recreatief verblijven (overnachten) in de natuur – mits goed aangepakt – heel positief is.

Natuurthemaparken

Is een project dat zowel de natuurbeleving op eigentijdse wijze intensiveert als opbrengsten genereert mogelijk?

Nieuwe Marken

Nieuwe Marken zijn kleine aantallen woningen in lage dichtheden in algemeen toegankelijke en streekeigen natuurgebieden.

Tijdelijk Anders Bestemmen

De omkering in het project ‘Tijdelijk bestemmen’ is dat de onzekerheid tot zekerheid gemaakt wordt: je gaat voor bepaalde tijd bouwen, voor de tijd die je denkt te kunnen overzien.

Tijdelijke Natuur

Tijdelijke natuur is natuur die voor een aantal jaren wordt ontwikkeld op gronden die wachten op realisatie van hun bestemming als bijvoorbeeld bedrijventerrein of woonlocatie.

Gepubliceerde weblogs

Wie verdient er aan bouwgrond? (2012-10-23)

Innovatie, wat is dat? (2012-10-11)

Denen zien het Knooperf wel zitten (2012-05-08)

Tijdelijke bestemmingen als koningsweg naar duurzaamheid (2011-06-27)

Perverse prikkels in omgang met grond steeds meer voor het voetlicht (2011-03-11)

De kunst van het buitenbouwen (2010-12-14)

Kwetsbare vanzelfsprekendheden omver geblazen (2010-10-26)

Een uitdagende toekomst voor het platteland (2010-10-13)

Knooperf tegen verloedering landschap (2009-06-09)

Tijdelijke Natuur drie stappen dichterbij (2007-08-09)

 

Gepubliceerde artikelen:

Vrijkomend agrarisch vastgoed zien als kans (ROmagazine, 2014-11-05)

Recreatie-ondernemers kussen slapende gebieden wakker (Landwerk, 2014-09-16)

Wie verdient er aan grond? (Landwerk, 2013-03-14)

Zoek de Chaos op! (Landwerk, 2013-03-14)

Gebruik winsten grond voor vergroening (auteursrecht voorbehouden aan het Financieele Dagblad) (Het Financieele Dagblad, 2013-02-19)

Waalfront en Westerkwartier: mensen maken het verschil (Landwerk , 2010-05-01)

Meinerswijk: tijd voor realiteit (Gelderlander ed. Renkum, 2008-12-20)

Het jaar 2050: "Groot succes zijn de woonrivieren...." (RO Magazine, 2008-11-17)

Een strategie voor duurzame plattelandsonwtikkeling - Nieuwe dorpen bouwen in landelijk gebied (SPIL nr. 251-252 (2008-4), 2008-10-15)

Tijdelijke natuur moet tijdelijk blijven (Vakblad Natuur Bos en Landschap, 13 juni 2008, 2008-06-15)

Tijdelijke natuur tot bouw huizen of bedrijven begint (Het Financieele Dagblad, 2007-11-23)

'Nieuwe Rivieren' scoort goed in het ruimtelijk debat van de Volkskrant (III) (de Volkskrant, 2007-09-12)

'Nieuwe Rivieren' scoort goed in het ruimtelijk debat van de Volkskrant (II) (de Volkskrant, 2007-09-12)

'Nieuwe Rivieren' scoort goed in het ruimtelijk debat van de Volkskrant (I) (de Volkskrant, 2007-09-12)

Nieuwe rivieren (Landwerk special, nr. 3, 2005-06-01)

Mét burgers naar meer natuur (Het Financieele Dagblad, 2004-11-19)

Nieuwe Dorpen - Ingrijpende opgave landelijk gebied (Hoofdstuk 31 van STT-boek 'Beter bouwen en bewonen', 2004-11-01)

Meer ruimte voor economie - Anders denken over landgebruik (Vakblad Groen Onderwijs, 2004-09-08)

Nieuwe dorpen - Bangkok in het veen (AGORA nr. 4, 2004-01-01)

Dorpsvernieuwing én nieuwe dorpen (Noorderbreedte nr. 4, 2004-01-01)

Hoog tijd voor echt debat over toekomst landbouw (Gelderlander, 2003-08-23)

Nieuwe Dorpen, nieuwe kansen? (Werkplaats voor de Leefomgeving, 2003-07-01)

Nieuwe dorpen, nieuwe kansen (Algemeen Dagblad, 2002-12-17)

Milieubeleid van kabinet-Balkenende is slechts half werk (Het Financieele Dagblad, 2002-10-08)

Jongeren vullen de toekomstige groene ruimte in (SPIL nr. 185, 0000-00-00)

 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken