De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Medewerkers

Ing. J. (Janneke) Blijdorp

Verwijzingen:

Functie: programmamanager
Aandachtsgebied: Voeding en Gezondheid
Coördinator van het thema:: Voeding
E-mail: janneke.blijdorp@innonet.agro.nl
Telefoon:
+31(0)6-52401006

Janneke Blijdorp (1959) werkt sinds juni 2015 bij Innovatie Agro & Natuur en houdt zich vooral bezig met de projecten op het gebied van voeding. Na haar opleiding agrarische bedrijfskunde en toegepaste voorlichtingskunde, werkte ze een aantal jaren op een opleidingsinstituut voor landbouwvoorlichters in Botswana. Terug in Nederland werkte ze 7 jaar bij LTO Nederland; eerst als adviseur wereldvoedselvraagstukken, later als senior adviseur milieu- en ruimtelijke ordening. Vervolgens werkte ze 4 jaar bij de gemeente Ede als hoofd Ruimtelijke Ordening buitengebied. In 1999 stapte ze over naar de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van LNV . Daar werkte ze achtereenvolgens als senior adviseur grondzaken, programmamanager Stad en Land en als kennis- en innovatiemanager en procesmanager in ruimtelijke projecten. In 2014 werkte ze een half jaar als interim programmamanager Food bij de gemeente Ede. Janneke: “In al mijn voorgaande functies heb ik kennis en inzichten opgedaan die ik goed kan gebruiken bij Innovatie Agro & Natuur en in de projecten op het gebied van voeding.. Het samenbrengen van mensen, organisaties, ideeën en geldstromen, dat was en is voor mij de uitdaging. Het genereren van nieuwe ideeën, oplossingsrichtingen en concepten op het gebied van voeding, het verbinden van mensen die elkaar niet zomaar tegenkomen, dat is ook de kern van het werken bij Innovatie Agro & Natuur. Het gaat niet alleen om voldoende calorieën en de ecologische houdbaarheid van de voedselsystemen, maar steeds nadrukkelijker om gezonde voeding, het anders organiseren van de voedselketen, het anders beleggen van de verantwoordelijkheden in het voedselsysteem.”
Contactpersoon voor de projecten:

Babyvoedselprogramma

Samen met Amped/Bebee wil Innovatie Agro & Natuur de vraag beantwoorden of je babyvoeding uit een potje weer kan laten smaken naar echte groenten.

Catering radicaal verduurzamen

Een aanpak om cateringmaaltijden radicaal duurzamer en gezonder te maken, slaat twee vliegen in één klap: de milieu-impact van voeding vermindert en de gezondheid van werknemers verbetert.

Duurzaam zonder logo's

In het project 'Duurzaam zonder logo's' wil Innovatie Agro & Natuur borging via keurmerken vervangen door transparantie in het gehele productieproces.

Herenboeren

‘Herenboerderijen’ zijn moderne gemengde bedrijven die eigendom zijn van een voedselcoöperatie waarin consumenten zich hebben verenigd.

Kraamschap/NieuwVers

Het idee achter het project Kraamschap/NieuwVers is om binnen een bestaand retailkanaal een 'Kraamschap' te maken voor innovatieve producten.

Personalised Food

Aan de hand van iemands DNA bepalen welke voedingsstoffen iemand wel of juist niet moet eten om gezond oud te worden? Willen boeren, tuinders, patiënten en wetenschappers hierin samenwerken?

ShrimpFun

In het project 'ShrimpFun' wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om uit garnalendoppen smaakvolle eiwitproducten te creëren voor humane consumptie

Stadslandbouw

Welke nieuwe verbindingen kunnen er worden gelegd tussen stad en platteland waarbij de potenties van de landbouw volop worden benut.

Voeding voor Diabetes

Samen met Stichting Voeding Leeft ontwikkelt en test Innovatie Agro & Natuur een groepsprogramma om te laten zien dat diabetes type 2 omkeerbaar kan zijn.
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken