De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Medewerkers

Dr.ir. J.G. (Jan) de Wilt

Verwijzingen:

Functie: programmamanager
Aandachtsgebied: landbouw en agribusiness
Coördinator van het thema:: Land- en tuinbouw en agribusiness
E-mail: j.g.de.wilt@innonet.agro.nl
Telefoon: +31(0)70-3784774
+31(0)6-48131103

Jan de Wilt (1957) is landbouwkundig ingenieur, met een achtergrond in dierwetenschappen. Na zijn promotie op het gebied van welzijn van landbouwhuisdieren in 1985 aan de Landbouwuniversiteit Wageningen werkte hij aan onderzoeksprogrammering (1986-1990, Dienst Landbouwkundig Onderzoek), onderzoeksbeleid (1990-1994, Ministerie LNV), toekomstverkenningen (1995-2000, Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek) en grensverleggende vernieuwingen (vanaf 2000, Innovatie Agro & Natuur). In deze laatste functie was hij projectleider van Agroparken (ruimtelijke clusters van sectoren om kringlopen te sluiten), Mariene Parken (aquatische biomassa in windparken op zee), Bioport (Rotterdam als biomassahaven) en Zonneterp (energieneutrale combinaties van kassen en gebouwen). Momenteel werkt hij aan ECOFERM (de kringloopboerderij), Markt voor mest (mest van afval naar grondstof) en Meat Your Own (korte, transparante vleesketens). Hij is initiatiefnemer en mede-oprichter van TransForum, het kennis- en innovatieplatform voor duurzame landbouw (2005-2010). Van 2009 tot 2011 was hij gastdocent bij Nijenrode, MBA Food en Finance. In 2013 heeft hij de Plantagon Award voor Urban en Vertical Farming in ontvangst genomen voor het project Agroparken. Jan zit in adviescommissies van de provincies Noord-Brabant en Overijssel op het gebied van innovatie in de landbouw. Hij is lid van de Honorary Advisory Committee van het Zweeds-Amerikaanse bedrijf Plantagon en is spreker op nationale en internationale congressen.
Contactpersoon voor de projecten:

ECOFERM!

ECOFERM! is een kringloopboerderij die naast vlees ook energie, algen, kroos en schoon water produceert.

Markt voor mest

De mestproblematiek blijft met name de varkenshouderij in Nederland achtervolgen. Het huidige mestoverschot wordt tegen hoge kosten afgezet in de akkerbouw.

Meat your own

Meat your own beoogt nadrukkelijk consumenten in contact te brengen met het dier dat ze consumeren met als doel de anonimiteit te doorbreken.

ZERO-stal

Het doel van dit project is de ontwikkeling, realisatie en demonstratie van een innovatief veehouderijsysteem

Gepubliceerde weblogs

De vele gezichten van stadslandbouw (2014-06-06)

Beethoven in Bunnik (2014-05-16)

Ontmoet jezelf (2014-03-20)

De kracht van ideeën (2014-01-31)

Circles of life in Uddel (2013-10-10)

Businessmen on a mission… (2013-02-11)

Meat Your Own – Ga voor een groene Kerst! (2012-12-19)

Ontmoet en eet je eigen vlees (2012-07-16)

Innoveren in Stampersgat (2012-03-12)

Innoveren in Stampersgat (2012-03-12)

Innovatie al dente (2011-10-20)

Historische tijden (2011-10-10)

U bent toch Wubbo Ockels…?? (2011-09-20)

Maar de boer, hij ploegde voort (2011-06-21)

Steekmuggen uit Oost-Europa (2011-05-16)

Nederlandse koopmansgeest in Vlaanderen (2011-04-29)

De dikte van het heden (2010-06-28)

Dwergen op de schouders van reuzen (2010-04-01)

Internationaal bijtanken (2009-06-25)

Industriële ecologie in Rotterdam (2009-05-27)

Nieuwe kijk op het platteland (2008-07-25)

Verrassende varkenskoppen (2008-07-02)

Europees Kampioen? (2008-06-16)

Met beide benen op de zeebodem (2008-05-29)

Gaan met dat methaan! (2008-03-02)

Food en flower miles (2007-07-26)

Presentatie IASA in Canada (2007-06-26)

 

Gepubliceerde artikelen:

Verwerking van mest en zuiveringsslib (H2O online, 17052013, 2013-05-21)

Urban agriculture reaches new heights of interest (Eurofruit Magazine, March 2013, 2013-03-11)

De goede dingen doen... (Rommert, November 2010, 2012-09-17)

Fosfaat in balans - Urgentie en opties van onderzoek en beleid (SPIL nr. 271-274 (2011-1/2), 2011-06-21)

Een kijkje in de wereld van morgen (BRND, 2010-02-15)

Gestolde zonne-energie (Gelderlander ed. de Vallei-Ede, 2009-03-28)

Veetransport overbodig bij clustering van bedrijven (Agrarisch Dagblad, 2007-08-15)

'Europoort wordt Bioport' (Petrochem, 2007-06-30)

Stel het dier centraal in plaats van de productie (Kennis-Online, 2007-04-04)

Zee biedt landbouw veel perspectieven (Agrarisch Dagblad, 2007-02-16)

Varkensflats: diervriendelijk en toch rendabel (Agrarisch Dagblad, 2006-11-25)

Idee varkensflat is nog altijd springlevend (Agrarisch Dagblad, 2006-11-25)

Plan megavarkensstal bij haven Amsterdam (Leeuwarder Courant ed. Zuid, 2006-10-28)

Ondernemers zien varkensflat wel zitten (Nederlands Dagblad, 2006-10-28)

Megavarkensbedrijven dier- en milieuvriendelijker (Agrarisch Dagblad, 2006-10-27)

Plan voor torenflat met 200.000 slachtvarkens in Westzaan (Noordhollands Dagblad ed. Alkmaarsche Courant, 2006-10-26)

Niet de overtreffende trap van bioindustrie (Parool, 2006-10-25)

Changing the future: from foresight to innovation (Congres Sevilla, September 2006, 2006-09-28)

Overheden en onderzoekers frustreren innovatie (het Financieele Dagblad, 2004-12-21)

Van boerderij naar buurderij (Dagblad De Limburger, 2004-11-18)

Animal care in ruimtelijke clusters (Agrabeton nr. 5, 2004-05-01)

 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken