De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Sitemap

Kies een domein

Homepage

Terug
Agrocentrum
Agropower
Agrotransport op Groen Gas (Courage)
Akkervarken (Kiemkracht)
Algen en oesters: draining sustainable profit
Amazing Grazing (Courage)
Antibioticavrije Ketens
Auto Border Collie (Courage)
Babyvoedselprogramma
Bestemming Nieuw Nederland
Biobankier (Courage)
Biochar (Kiemkracht)
Biomassa als drager van het landschap
Bioport
Blue Challenge
Bouwen met groen en glas - BGG (SIGN)
BuitenBief
Buurderij
Calorieën op de bon
Carbonbanking (Courage)
Catering radicaal verduurzamen
Celebrate Food/Lazuur
Cowfortable (Courage)
Cowmunity (Courage)
Datagarden (SIGN)
De zee als ecologisch kapitaal
Debatteren met stickers / iBanana
Dierbare veehouderij
Duurzaam zonder logo's
Duurzame (Groene) Weg
ECOFERM!
Ecopyramide
Een nieuwe meente
Eendenkroos
Eeticons
Energieneutrale zuivelketen (Courage)
Eten van de stad
FaceKoe/SuperBoer (Courage)
Floating Farm (Courage)
Flowerport China (SIGN)
Fosfaat in balans
Fotonenboer (Courage)
Gecertificeerde kruidenketen (SIGN)
Gezond met Groen
Gezonde partners: melkveehouder & dierenarts (Courage)
Gezonde Wijk (deelconcept 7Klapper)
Gezondheid zonder grenzen
Gezondheidslandschappen
Goed weer garantie vakantiepark (SIGN)
Grasol
Grassa! (Courage)
Greenfertilizer (Kiemkracht)
Greennest (SIGN/STIRR)
Groene Scan
HACCP+
Herenboeren
HerInnerd Groen
HipHapje (Kiemkracht)
Hoeksch Goud (Kiemkracht)
HorkenNeppers
iGreen (SIGN)
Innerlijke Ruimte ∞ Buitenruimte
InnoFisk
Interactieve sierteeltportal voor consument (SIGN)
Kantine van de Toekomst
Kassen in de toekomst: licht en drijvend (SIGN)
Kennisassimilatie (Space Academy II)
Kenniskeuken
Kids doen Mijn EetExperiment (Kids doen MEE)
Klimaatkeuken EU
Klimaatneutrale stal (Courage)
Klimaatpark Groene Hart
Knooperven
Koeientuin (Courage)
Kraamschap/NieuwVers
KrugerparkNL
Laagwaterbeheer 2.0
Last van Sturing
Leisure hotspots competitie
Leisure Investment
Logistiek 2020 (SIGN)
Lokaal Gezondheidssysteem
Lupine: goed voor u! (Kiemkracht)
Lupinevarken (Kiemkracht)
LupinSilver (Kiemkracht)
Malegenootschappen
Mariene Parken
Markt voor mest
Markttrends Zilte Productie
Meat your own
Multipurpose maritiem ondernemerschap
Naar nieuwe energie
Naar nieuwe natuurverhalen
Nabij Groen
Natuurthemaparken
Netlandschap
Neusje van de zalm
Nieuwe Marken
Nieuwe Dorpen
Nieuwe Nuts (SIGN)
Nieuwe oude gewassen (Kiemkracht)
Nieuwe Rivieren
Oerdis
Oppolderen
Parels in het Landschap (SIGN)
Personalised Food
Recreatie
Regionaal duurzaam landbouwsysteem
Regionale en lokale zelfsturing
Rieteconomie
Rijke Delta
Samen goed eten
ShrimpFun
Singelgolf
SlowFarm (Kiemkracht)
Smaaknet
SmartBot (Kiemkracht)
Sportfruit/Fruit4Sport
Stadslandbouw
Steden van Fruit en Honing
Streekstations
Susteïne
Systeemanalyse Landschapskwaliteit
Tijdelijk Anders Bestemmen
Tijdelijke Natuur
Toegevoegde Waarde door Communicatie
Topsector(en)
Tuinbouwcluster Innovatiefonds (SIGN)
UiterWaardenRecreatie
Uitzichtgarantie
Varkens in de stad
Varkenshof
Veehouderij zonder soja (Courage)
Voeding voor Diabetes
Volkstuinen als groene motor
VoorNatuur
Waardenpas
Waardevolle Grondstoffen uit Planten (SIGN)
Waterhouderij
Waterhouderij: Agrariërs als waterleveranciers (Kiemkracht)
Waterkennis-stromen (Kiemkracht)
Weerbaar Vee (Courage)
Westland in zee (SIGN)
Wij Lunchen op School
WijkenvoorKinderen.nl
Work is gaming! (SIGN)
Zandgenoten
Zelfbemestende akker: afval is voedsel (Kiemkracht)
ZERO-stal
Zilte Landbouw en Natuur
Zilte Poldereconomie
Zilte Proeftuin
Zilte Tuinbouw van Green & Blue (SIGN)
Zingevende kas (SIGN)
Zonneterp (SIGN)
Zuivelnatuur (Courage)
BGG: Aanbevelingen
BGG: Contact
BGG: Een nieuw concept
BGG: Energie en techniek
BGG: Gebouw als energiebron
BGG: Hogeschool in Dronten (CAH)
BGG: Onderwijs en zorg
BGG: Wintertuin in Amsterdam
BGG: Wonen en werken
Buurderij Haarlemmermeer
Buurderij Schouwen-Duiveland
Duurzaam Loont: een beloningssysteem
Het Bomendak
Het Ei en de Kip
Natuur verbindt
Nieuwe Economische Dragers
Nutri-hof
Ondernemerschap en Innovatie in de bos- en natuursector
Regionaal Ondernemen, een nieuwe samenwerkingsvorm
Tijdpunten voor vrijwilligerswerk
Tuinen van West Amsterdam
Weidevloer
Wilgen en Kippen
Zilte teelten onder één dak

Infotheek

Terug

Organisatie

Terug
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken