De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Domein

Natuur, landschap en ruimte

STIRR

STIRR heeft als motto “Natuur en recreatie groeien samen”

Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) is het initiatief van een aantal vooruitstrevende recreatieondernemers en fungeert als aanjager van initiatieven op het snijvlak van recreatie en ruimte. Dragende bedrijven/organisaties zijn o.a. RGV, Landal, Molecaten, Staatsbosbeheer en RECRON.
De ambitie is recreatie en toerisme (de gastvrijheidssector) tot een gewaardeerde partner te maken bij gebiedsontwikkeling met als imago: krachtig, eigentijds en belangrijk voor de samenleving. Dat doen we door innovaties in de praktijk te ondersteunen en stimuleren. Hierbij richt STIRR zich op vier hoofdactiviteiten:

  • Kennisprogramma Regionale Beeldverhalen (over gebiedsgerichte samenwerking op basis van het DNA van een regio);
  • InnovatieProgramma Green Deals/Groei en Groen (over het slim combineren van economische groei en groen);
  • Coördinatie Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme en bijbehorend Actieprogramma (over met name Leisure Hotspots);
  • Grensverleggende Innovaties (in partnerschap met Innovatie Agro & Natuur).

Meer informatie op de website van STIRR.
 

  • Overgedragen projecten Samen met andere partijen ontwikkelt Innovatie Agro & Natuur grensverleggende innovaties (game changers) en brengt deze naar een eerste praktijk. Hier ziet u de projecten die inmiddels aan andere partijen zijn overgedragen en door hen worden voortgezet.
  • Concept store De Concept store geeft toegang tot ideeën en projecten waar Innovatie Agro & Natuur aan heeft gewerkt, maar die om verschillende redenen uiteindelijk niet tot concrete projecten in de praktijk hebben geleid. Wel heeft in veel gevallen het projectidee invloed gehad op het denken over een thema of is er, op afstand van ons, een vervolg aan gegeven. Partijen zijn van harte uitgenodigd ermee verder te gaan. Innovatie Agro & Natuur deelt met deze partijen dan graag de kennis en netwerken bij deze ideeën en proje
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken