De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Weblog

Eindmanifestatie Visserij InnovatiePlatform (VIP)

Verwijzingen:

Datum publicatie: 20 januari 2011
Meer informatie: Ir. J.A. (Jelle) Landstra
E-mail: j.a.landstra@innonet.agro.nl
Telefoon: +31(0)70-3785652
Mobiel: +31(0)6-46768032
Aandachtsgebied: Noordzeevisserij

Op zaterdag 15 januari vond in Rotterdam de eindmanifestatie plaats van het Visserij InnovatiePlatform (VIP). VIP-voorzitter Bram Bierens en cabaretière Sara Kroos, die optrad als moderator, verwelkomden zo’n 250 vertegenwoordigers van de visserijsector, de politiek en bij de visserij betrokken organisaties.

Hoe het begon…
Namens het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bracht Directeur-Generaal Hans Hoogeveen nog eens in herinnering hoe het 4 jaar geleden begon. De politiek en de visserijsector beseften dat veranderingen onvermijdelijk waren, wilde er een toekomst zijn voor de visserij. Daarbij ging het om energiezuiniger schepen, visserijtechnieken met minder effect op de natuur, een visserijketen die ook voor de primaire sector renderend is en oog voor de maatschappelijke eisen (“license to produce”). Men besefte dat dit een gezamenlijke inspanning vergde van overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

VIP-voorzitter Bram Bierens keek met trots terug op hetgeen VIP in die 4 jaar heeft bereikt. Er zijn zo’n 100 innovatie- en samenwerkingsprojecten gestart. In het buitenland bestaat grote waardering voor de “Nederlandse aanpak”.

De Nederlandse aanpak…
Bierens noemde 3 belangrijke keuzes bij de VIP-aanpak:

  • Geen directe belangenbehartigers in het VIP en het erbij betrekken van de maatschappelijke organisaties.
  • Een klankbordgroep van actieve vissers.
  • Een duidelijk onderscheid in de aanpak voor lange en korte termijn.

Voor de lange termijn werden 4 verstrekkende ambities opgesteld voor de ondernemers die over 10-15 jaar nog steeds duurzaam en renderend willen ondernemen. Deze ambities, bij de uitwerking waarvan Innovatie Agro & Natuur een belangrijke rol speelt, werden in het programma uitvoerig belicht. Het gaat daarbij om:

  • De zee als economisch én ecologisch kapitaal
  • Het neusje van de zalm: de visserij levert producten met een hoge toegevoegde waarde en een sterke eigen identiteit
  • Van visser naar multipurpose maritiem ondernemer
  • Vermindering van het energieverbruik met 90%

Voor de korte termijn werden de acute problemen in de sector aangepakt: het hoge brandstofgebruik, de kritiek op de boomkor en het slecht functioneren van de visketen.
Als grootste winst van het VIP zag Bierens het merkbaar anders gaan denken van de visserijsector. Van “ze moeten dit, ze moeten dat”, waarbij “ze” dan de overheid, natuur- en milieuorganisaties waren, naar het besef dat “we”, de visserij en de vissers, zelf oplossingen moeten zoeken en moeten aanpassen aan de wensen van de maatschappij.

Hoe verder na het VIP…
Directeur Generaal Hoogeveen zette uiteen dat we nu niet klaar zijn. Hij schetste de 3 sporen waarlangs het kabinet de ingezette beweging van vernieuwing en verduurzaming vorm wil geven:

  • Blueports als centra waar innovatieve ondernemers, samen met kennisinstellingen en mogelijk maatschappelijke organisaties, werken aan een sterke visserijsector. Naast regionale blueports als geadviseerd door het VIP, worden ook de mogelijkheden van een nationale blueport onderzocht.
  • De subsidiemogelijkheden van het EVF blijven vooralsnog van kracht. Ook regionale samenwerking komt in aanmerking, zoals regionale blueports. Er komt een beoordelingscommissie die qua samenstelling vergelijkbaar is met het VIP.
  • De Kenniskringen in de visserij worden voortgezet. Dit blijkt een goed instrument waarin visserijondernemers, gesteund door kennisinstellingen, werken aan vernieuwing en verduurzaming.

Hoogeveen benadrukte dat het initiatief nu aan de sector zelf is! De Klankbordgroep en het Productschap Vis hebben Staatssecretaris Bleeker daartoe al benaderd. Hoogeveen gaf aan bereid te zijn de Klankbordgroep nog enige tijd te faciliteren.

Ook de politiek hecht aan een innovatieve toekomst van de visserij…
De Kamerleden Slob (Christen Unie) en Koppejan (CDA) complimenteerden het VIP met de cultuurverandering die in de sector teweeg is gebracht. Zij benadrukten het belang de innovatie spirit erin te houden en de bijdrage die blueports daarbij kunnen hebben. Het opzetten daarvan is in 1e instantie een zaak van de sector zelf, maar ze wilden wel graag de reactie van Staatssecretaris Bleeker op het VIP-rapport over de blueports. Er moet meer aandacht komen voor vermarkting. We moeten de concurrentie met Azië aan durven gaan: we zijn toch veel beter!

Vanuit de zaal kwam daarop nog de reactie dat een straffe hand van de overheid van belang blijft om de samenwerking in de sector te bestendigen. Volgens Kamerlid Slob is een landelijke stuurgroep om de initiatieven in de regio’s te coördineren van belang.

 
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken